GRUPA MOCY

GRUPA MOCY

CZY TO MOBBING?

 

 

 

Liczebność grupy – max. 10 osób

Częstotliwość spotkań –  czwartki, godz. 18:00-19:30

Start: 15 marca 2018

Koszt: 70 pln / spotkanie

 

UWAGA: Proces tworzenia grupy poprzedzony jest indywidualnymi konsultacjami, aby uniknąć spotkania się osób z tego samego zespołu lub firmy. W trakcie konsultacji odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

O przyjęciu do grupy decydują bezpłatne konsultacje indywidualne z zainteresowanymi osobami.

 

zapisz się

Zjawisko przemocy psychicznej w miejscu pracy jest niezwykle trudne do zmierzenia. Specyfika rodzącej się toksycznej relacji polega na tym, że tylko osoby będące w tej relacji jej doświadczają.

Osoby postronne często nie do końca zdają sobie sprawę z zachodzących procesów, nie rozumieją emocji oraz zachowania osoby doświadczającej mobbingu.

To prowadzi do tzw. wtórnego zranienia, kiedy to otoczenie w bezradności i niezrozumieniu okazuje brak cierpliwości i akceptacji dla przeżyć osoby doświadczającej nadużycia.

W efekcie takich doświadczeń, może dojść do procesu wiktymizacji, w którym dominuje poczucie bezradności, niemocy, samotności.

Warto szukać dla siebie pomocy. Zjawisko mobbingu jest niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. W odpowiedzi na szereg sygnałów płynących z otoczenia, zdecydowałam się utworzyć grupę wsparcia dla osób doświadczających trudnych relacji zawodowych.

Zapraszamy wszystkie osoby, które przeżywają lub przeżywały trudne relacje zawodowe

 

Tematyka i warsztaty zawarte w programie dla grupy:

  • asertywność
  • świadomość własnych granic i ich zaznaczanie
  • świadomość przeżywanych emocji
  • praca z ciałem
  • styl komunikacji
  • regulowanie emocji

Będziemy pracować zgodnie z nurtem psychologii humanistycznej, gdzie wartością jest autentyczność, empatia i akceptacja.

Praca będzie w dużej mierze opierać się nie tyle na relacjonowaniu sytuacji stresowych, ale na TU i TERAZ i na relacjach między członkami grupy.

Podczas spotkań grupy wsparcia odbywać się będzie także nauka postawy asertywnej, relaksacji i świadomości ciała.

 

Prowadząca:

Joanna Siemieniuk – psycholog, psychoterapeuta

 

zapisz się